Traditionell Kinesisk Medicin Traditionell Kinesisk Medicin

En central tanke inom Traditionell Kinesisk Medicin, likaväl som inom asiatiskt tänkande är att tillvaron skall vara i balans. Förhållandet mellan yin och yang symboliserar denna balans. En annan bärande tanke är att kroppen innehåller energibanor ”meridianer”, där livsenergi ”Qi” flödar. Störs detta flöde uppstår obalans/sjukdom. Syftet med behandlingen är att reglera qi, att återskapa kroppens naturliga energibalans samt att få igång kroppens självläkande förmåga. Regelbunden behandling förebygger ohälsa och öka livskvalitén.

Diagnos enligt Traditionell Kinesisk Medicin

Du får beskriva din hälsohistoria och dina besvär vid första besöket, Vi kommer att ställa ytterligare frågor och göra undersökningar, tungas färg, form och ev. beläggning och din puls. Kombinationen av dessa metoder ger underlag för en individuell behandlingsplan.

Behandlingsplan Behandlingsplan

En individuell behandlingsplan innehåller en kombination av t.ex. akupunktur, dornterapi (skelett manuplation), djup uppmjukning i musklatur (ev. med medicinsk laser), guashua, koppning, moxaterapi, öronakupunktur, och örtmedicin. Dessutom ger vi också kost- och motionsförslag, men huvudbehandling är alltid akupunktur och eller örtterapi. En behandling tar ca 1 timme.

Akupunktur Akupunktur

Mycket tunna nålar sticks i akupunkturpunkterna längs meridianer där energi/qi strömmar. Det finns drygt 500 punkter i kroppen. Vilka punkter som är viktiga bestäms av diagnosen. Vid nålstickning kan det kännas varmt, kallt, tynande, stickande, pulserande eller kittlande. Nålarna sitter ofta runt 30 minuter, ibland behöver de stimuleras för hand. Naturligtvis används enbart engångsnålar. Se även öronakupunktur.

Öronakupunktur Öronakupunktur

En speciell form av akupunktur som behandlar symptom i hela kroppen genom att behandla punkter och zoner i örat. Eftersom örat har många blodkärl och nerver står det i förbindelse med större delen av kroppen. Behandlingen sker med nålar eller små frö.

Örtmedicin Örtmedicin

Den största delen av behandling enligt Traditionell Kinesisk Medicinska är genom naturliga örter. Bästa resultat nås om akupunktur kombinerars med örtmedicin. Ett recept kan innehålla 16-20 olika ingredienser som kokas till ett extrakt. Fördelen med extraktet är att det lätt tas upp av kroppen och ger snabb effekt.

Kostråd enligt Traditionell Kinesisk Medicin Kostråd enligt Traditionell Kinesisk Medicin

En hälsosam kinesisk kost handlar inte bara om näringsämnen, utan också hur kosten är ’medicin’ för vår kropp. Den hjälper till och lindrar många besvär t ex vid feber, förstoppning, eksem etc.

Koppning Behandlingar 7

Akupunkturpunkter stimuleras genom att ett vakuum skapas med koppar i glas eller gummi på huden. Syftet är att ta bort stagnation och stimulera flödet av qi och blod i området under koppen. Koppning kan användas vid smärtor och överansträngningar i t ex armar, ben, rygg och nacke. Den är också mycket effektiv mot dålig blodcirkulation.

Dornterapi

Metoden kommer ursprunglig från Tyskland. Det är en manuell metod att försiktig och mjukt korrigera blockeringar eller förskjutningar hos ryggkotorna och dess leder. Behandlingen inriktar sig huvudsakligen på problem i de muskulära och skelettala systemen.