Under åren har det kommit många frågor från patienter som antingen bor långt bort eller har svårt att komma på besök. Ibland beror det på att tiden saknas eller på att man har svårt att förflytta sig. Därför erbjuder vi rådgivning genom behandling på distans.

Så här går det till

  1. Beställ tid för telefonsamtal, du får en hälsoblankett att fylla i. Sänd eller scanna över denna tillsammans med ett foto av din tunga till min post- eller e-mailadress.
  2. Förskottsbetala behandlingen på PG 418322-4.
  3. Diagnosen grundad på traditionell kinesisk medicin ställs efter materialet du sänt och på vårt samtal.
  4. Vid behov sänder jag örtte eller örtpreparat. Rådgivningen ger också kost och motionsförslag.
  5. Under behandlingen håller vi kontakt via e-mail eller telefon.
  6. Första distansbehandlingen kostar 550 kr, ”återbesök” 300 kr, kostnad för örtte och örtpreparat tillkommer.