Energibalansering

Bibehålla och återskapa kroppens naturliga energibalans, Qi och därigenom stärka kroppens självläkande förmåga.

Jadepoints - Traditionell Kinesisk Medicin

Traditionell Kinesisk Medicin

En central tanke inom Traditionell Kinesisk Medicin, likaväl som inom asiatiskt tänkande är att tillvaron skall vara i balans. Förhållandet mellan yin och yang symboliserar denna balans. En annan bärande tanke är att kroppen innehåller energibanor ”meridianer”, där livsenergi ”Qi” flödar. Störs detta flöde uppstår obalans/sjukdom. Syftet med behandlingen är att reglera qi, att återskapa kroppens naturliga energibalans samt att få igång kroppens självläkande förmåga. Regelbunden behandling förebygger ohälsa och öka livskvalitén.

Jadepoints - Diagnos enligt Traditionell Kinesisk Medicin

Diagnos enligt Traditionell Kinesisk Medicin

Du får beskriva din hälsohistoria och dina besvär vid första besöket, Vi kommer att ställa ytterligare frågor och göra undersökningar, tungas färg, form och ev. beläggning och din puls. Kombinationen av dessa metoder ger underlag för en individuell behandlingsplan.